Wat is extrusie
Bij het extruderen van kunststoffen wordt halffabricaat onder vorm van korrels toegevoerd aan een “barrel” van de extruder. Dit gaat via een trechter. Allerlei additieven zoals kleurstoffen, UV blokkers in korrels of vloeibare vorm, worden vooraf gemengd in het basismateriaal.

Het gemengde materiaal gaat door de toevoeropening aan het achterste deel van de barrel en komt zo in contact met de schroef. Deze schroef (+/- 120 rpm) forceert het materiaal doorheen de verwarmde barrel tot aan de spuitmond die het materiaal verdeelt over de breedte van …

In de meeste gevallen wordt er een verwarmingsprofiel van +/- 3 zones met thermostaatregeling ingezet. Dit dient om het polymeer geleidelijk te verwarmen doorheen de barrel. Het belet dat het te extruderen materiaal wordt oververhit met kwaliteitsverlies van het polymeer tot gevolg.Co-extrusie refereert naar het tegelijkertijd extruderen van meerdere materiaallagen. Dit type extrusiemachine gebruikt twee of meer extruders om verschillende materuialen op een gecontroleerde wijze te combineren.De laagdikte wordt gestuurd door de relatieve snelheden en de afmetingen van de individuele extruders die de copolymeren toevoeren.